20.1.10


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

1 σχόλιο:

Polykarpos είπε...

ΜΑΖΙ ΣΑΣ


ΒΑΛΤΟΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Προς νομείς και κατόχους διαμερισμάτων, φορείς του δικαιώματος στο περιβάλλον, απορρέοντος εκ της ιδιότητος μας των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, όπως το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται και από το άρθρο 8 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


ΤΕΛΜΑΤΩΣΗ ad calendas graecas

Σύμφωνα με το σύνολο Δικαστικών αποφάσεων - ΦΕΚ καθώς και Γνωμοδοτήσεων Στε και ΝσΚ, παρελθόντων ετών καθώς και σύμφωνα με αεροφωτογραφίες ΓΥΣ – ΥΠΕΧΩΔΕ για αντιπαραβολή με τις προτεινόμενες Αρχ/ες Μελέτες και συλλογή προσωπικού αρχείου ψηφιακών φωτογραφιών, σας ανακοινώνουμε ότι:

1. Έχουν διαχρονικά διαπραχθεί βάρβαρες καταπατήσεις εντός του Πεδίου του Άρεως,
2. Η Αρχιτεκτονική Μελέτη αναπλάσεως σε έκταση περίπου 235 στρεμμ. σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη της διαχειρίστριας αρχής της Υπερνομαρχίας Αθηνών και Πειραιώς, προβλέπει νέες καταπατήσεις καθώς επίσης εμπεριέχει νέους δρομίσκους οι οποίοι σύμφωνα με το ΦΕΚ του 79 είναι και άχρηστοι και παράνομοι. Η άνω μελέτη προβλέπει αδιευκρίνιστες γκρίζες ζώνες και νησίδες για το αν και εφόσον δεντροφυτευτούν, ενώ στην παρούσα και στο απώτερο παρελθόν ήσαν δενδροφυτευμένες.
3. Σύμφωνα με τον συνταχθέντα προϋπολογισμό αγνώστου κριτηρίων των 9150.000 Ευρώ της ως άνω μελέτης, προβλέπεται ότι το 59% θα απορροφηθεί και προορίζεται για χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες, ενώ ΜΟΝΟΝ 9% προορίζεται παραδόξως για φυτοτεχνίες.
4. Σύμφωνα λοιπόν με την συγκεκριμένη κατανομή των επιμέρους κονδυλίων, ο καθείς απλός πολίτης αντιλαμβάνεται και ενδεχομένως να διερωτάται, ότι δεν πρόκειται για την ανάπλαση ενός πάρκου – άλσους, αλλά για την ανέγερση ενός πολυωρόφου ‘Tower’ κτιρίου!!
5. Σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη μελέτη των αποφάσεων και ΦΕΚ από εμάς, τεκμηριώνεται και προκύπτει ότι το Πεδίον του Άρεως ως Άλσος είναι Ενιαία – Αδιαίρετη - Δασώδης – Δασωτέα – κοινόχρηστη έκταση εντός πόλεως και η οποία αρχίζει από την Λεωφ. Πατησίων και τελειώνει στους πρόποδες των Τουρκοβουνίων, είναι δε προορισμένη για κοινόχρηστο τόπο αναψυχής – περιπάτου, πνεύμονα πρασίνου, καθώς επίσης και λόγω της παρουσίας των μνημείων Νεωτέρας εποχής δηλαδή. μετά το 1830, όπου και πραγματοποιούνται καθ’ εκάστη 25ην Μαρτίου, καταθέσεις στεφάνων από επίσημους κρατικούς λειτουργούς και φορείς, είναι επιπλέον και υφίσταται ως Μνημειακό Πάρκο.
6. Σύμφωνα με το δημοσιευθέν άρθρο της Υπερνομαρχίας στο Έθνος την 20/9/2008 και με τίτλο «Αλλάζει πρόσωπο σε ένα χρόνο το Πεδίον του Άρεως» ο Κος Γενικός Γραμματέας της Υπερνομαρχίας Φώτης Αποστολόπουλος αναφέρεται ότι το Πεδίο του Άρεως ανήκει στο περιαστικό πράσινο και δεν είναι δασική έκταση.7. Ο Κος Γραμματέας είναι απλά ανακριβής καθότι ο συγκεκριμένος όρος απλά δεν ΥΠΑΡΧΕΙ σε κανένα ΦΕΚ και δεν υφίσταται.• Η ονομασία «Πεδίον του Άρεως» αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το 1887.
• Ο όρος αναφορικά με περιαστικό πράσινο είναι Νομικά Ανύπαρκτος.
• Υφίσταται ο όρος Άλση – Πάρκα εντός πόλεως ευρισκόμενα, σύμφωνα με την ανάλυση των ΦΕΚ του Συντάγματος από το 1887 και πάγιων άρθρων 117 και 24, Δικαστικές αποφάσεις του Στε, Γνωμοδοτήσεις Νσκ, Ποινικό Κώδικα, αποφάσεις εγκυκλίους του πρώην Υπουργείου Γεωργίας κ.α
• Αρμόδιος για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών είναι Νομικά για δασικές καταπατήσεις ο αρμόδιος Δασάρχης και ουχί η Πολεοδομία.


Στις 14/11/08 στην οδό Μαυροματαίων στον Δασικό περίβολο του Green Park που ανήκει στο Πεδίο του Άρεως, πραγματοποιήθηκε σύλληψη εργατών του εργολάβου αναπλάσεως του Π.Α καθότι σύμφωνα με παλαιότερο έγγραφο του Δασαρχείου τα κτίσματα εντός του Πεδίου του Άρεως είναι παράνομα. Και συγκεκριμένα αναφέρεται:
“Οι υφιστάμενες σήμερα εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως κατασκευές που έγιναν στο παρελθόν επί αναδασωτέας εκτάσεως του Πεδίου του Άρεως, όπως δρόμοι, πλατείες, αναψυκτήρια, θέατρο, κτλ εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου Γ.Σ. στίβο κ.α που εντάχθηκαν στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων .......έγιναν χωρίς έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής, και χωρίς άδεια επέμβασης εγκριθείσα αρμοδίως”
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ
Την τροποποίηση των επιμέρους κονδυλίων και άρθρων του προϋπολογισμού σεβόμενοι των δασώδη και δασωτέο χαρακτήρα των νησίδων της έκτασης του πάρκου με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του 9% για φυτοτεχνίες και περιορισμό των προτεινόμενων και αποτυπωμένων στη μελέτη επιφανειών και στοιχείων από σκυρόδεμα, διαφορετικά την διακοπή της εργολαβίας και υποχρέωση αναδάσωσης της έκτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχόλια που αφορούν την Συνεργασία των 12+1 και αφορά το Μνημόνιο Συνεργασίας Προέδρων, Πρυτανικών Αρχών, Υπερνομαρχίας, ΓΣΕΕ,ΑΔΕΔΥ,ΤΕΕ,ΤΕΔΚΝΑ,ΔΣΑ,ΔΣΠ κ.α.Παρατηρούμε ότι σύμφωνα με όλα όσα καταγράψαμε και στο τεύχος του Almanac μας 38 σελ. και που στηρίζονται και βασίζονται σε επίσημες αποφάσεις και ΦΕΚ, πουθενά δεν αναφέρεται ότι μιας τέτοιας μορφής άτυπη πρωτοβουλία έχει ποτέ συσταθεί ή λάβει χώρα.
Έχουμε την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη πλεονάζουσα άτυπη κίνηση Νομικά είναι μη λογοδοτούσα σε κανένα και δεν δεσμεύεται ενώπιον του Νόμου, διαχέοντας μια μορφή Νομικής Εκεχειρίας, καθότι, οι νόμοι που προστατεύουν τη δασική έκταση και το πράσινο δεν εφαρμόστηκαν ποτέ υπέρ του Πεδίου του Άρεως.


Οι θαμώνες Εκπρόσωποι και Κάτοικοι.
Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχιτέκτονας Μηχανικός TEE 46487
ΕΔΕ Ms ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΓΓΑ. Δνση Μελετών.Υπουργείο Πολιτισμού. pmarkaras@yahoo.gr
polmarkaras@hotmail.com
//kyameftopedioareos.blogspot.com
www.asda.gr/elxoroi
Γιώργος Παρασχάκης Δικαστικός Επιμελητής Νομικός.